Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny charakteryzować przede wszystkim:

  • niezawodność
  • funkcjonalność
  • bezpieczeństwo
  • wymienność
  • estetyka
  • ochrona środowiska

Bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych sprowadza się przede wszystkim do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami zarówno łączeniowymi jak i tymi pochodzącymi z wyładowań atmosferycznych. Instalacja powinna nam również zapewnić bezpieczeństwo przed negatywnymi skutkami cieplnymi, prądami przeciążeniowymi, skażeniem środowiska i polem magnetycznym.