Instalacje odgromowe

Obiekty budowlane narażone są na występowanie przepięć zewnętrznych i indukowanych wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi (piorunami). Narażone są również na przepięcia wewnętrzne spowodowane zmianami manewrowymi i awaryjnymi w układach elektrycznych.

grom1Dlatego dla ochrony obiektów od przepięć stosowane są instalacje ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

Instalacja odgromowa ma za zadanie uniemożliwienie bezpośredniego wyładowania atmosferycznego – piorunowego w obiekt, lub zminimalizowanie skutków spowodowanych wyładowaniem.

Instalacje odgromowe – zespół urządzeń zbierających i odprowadzających całkowicie lub częściowo ładunek elektryczny do ziemi.

Instalacja odgromowa powinna być stosowana w budynkach:

  • budynki użyteczności publicznej, w których może przebywać ponad 50 osób
  • obiekty o dużej wartości historycznej i kulturowej
  • obiekty wyższej użyteczności publicznej: pogotowia, straży pożarnej, policji, urzędów administracyjnych
  • hale o konstrukcji nośnej stalowej
  • obiekty do produkcji materiałów łatwopalnych
  • kominy wolnostojące
  • kolejki linowe, dźwigi, wyciągi
  • obiekty wykonane z materiałów łatwopalnych