Inteligentny dom

Inteligentny bezprzewodowy system sterowania EXTA FREE 

Inteligentny bezprzewodowy system sterowania EXTA FREE to bezpieczeństwo, innowacyjna technologia i komfort na każdą kieszeń. Wzbogacony o jednostkę centralną EXTA FREE CONTROLLER, umożliwia sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami okiennymi oraz innymi urządzeniami w budynku nie tylko z poziomu nadajników radiowych, lecz także za pomocą smartfonów i tabletów.

a tle rozwiązań konkurencyjnych system EXTA FREE wyróżnia łatwy i szybki montaż, intuicyjna obsługa oraz najniższe koszty instalacji (najtańszy zestaw dostępny jest już od kilkuset złotych). System można zainstalować, a następnie swobodnie rozbudować o nowe elementy. EXTA FREE jest wyposażony w nadajniki i odbiorniki radiowe cechujące się unikalnymi właściwościami.

Jednostka centralna EXTA FREE CONTROLLER EFC-02 – charakterystyka
Jednostka wyposażona jest w interfejs LAN przystosowany do połączenia z rou­terami WI-FI. Jednostka umożliwia sterowanie systemem z poziomu urządzeń mobilnych, takich jak: tablety i smartfony z systemem Android. Ponadto możliwe jest sterowanie z poziomu szerokiej gamy nadajników EXTA FREE.

Wbudowana w jednostkę EFC-02 karta Micro SD służy do zapisu wszystkich ustawień konfiguracyjnych – takie rozwiązanie pozwala na bezproblemowe odtworzenie ustawień w przypadku awarii. Aplikację cechuje przyjazny interfejs zaprojektowany w taki sposób, aby sterowanie i zarządzanie całym systemem było intuicyjne i błyskawiczne. System konfigurowany jest z poziomu urządzeń mobilnych za pośrednictwem aplikacji EXTA FREE. Jednostka centralna EXTA FREE CONTROLLER mini, stworzona przez konstruktorów firmy ZAMEL, to połączenie wysokiej jakości i funkcjonalności z przystępną ceną.

EXTA FREE CONTROLLER – cechy:

 • możliwość błyskawicznego sterowania urządzeniami przy zachowaniu minimalnej liczby kliknięć;
 • przyjazny i przejrzysty interfejs użytkownika;
 • sterowanie bez opóźnień czasowych;
 • różne wersje językowe;
 • możliwość tworzenia na pulpicie urządzeń mobilnych skrótów z wielu poziomów aplikacji;
 • swobodna edycja nazw i układu ikon;
 • możliwość dodawania ikon użytkownika.

Urządzenie EXTA FREE CONTROLLER mini jest w 100% kompatybilnym uzupełnieniem bezprzewodowego systemu EXTA FREE.

zamel

System EXTA FREE wzbogacony o EXTA FREE CONTROLLER to:

 • brak konieczności prowadzenia okablowania urządzeń dzięki zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych, a tym samym niskie koszty i krótki czas wykonania całej instalacji;
 • komfortowa adaptacja systemu do istniejących instalacji bez konieczności przeróbek i modyfikacji;
 • możliwość zwiększenia funkcjonalności już zainstalowanych elementów systemu EXTA FREE poprzez montaż jednostki centralnej (bramki) EXTA FREE CONTROLLER, intuicyjna i bezproblemowa konfiguracja i obsługa systemu z poziomu aplikacji mobilnej;
 • rozbudowana funkcjonalność dzięki zróżnicowanej ofercie odbiorników i nadajników EXTA FREE.

Sterowanie za pomocą systemu EXTA FREE – przykłady zastosowania
Oświetlenie
EXTA FREE CONTROLLER przy współpracy z odpowiednimi odbiornikami systemu EXTA FREE umożliwia sterowanie oświetleniem tradycyjnym oraz oświetleniem LED. Sterowanie możliwe jest z poziomu urządzeń mobilnych oraz nadajników EXTA FREE (pilot radiowy, nadajnik klawiszowy itp.).

Oświetlenie może być sterowane indywidualnie lub grupowo. Poza typową funkcjonalnością załącz/wyłącz oraz regulacją natężenia oświetlenia użytkownik ma możliwość tworzenia indywidualnych scen świetlnych oraz programowania funkcji czasowych.

Dzięki nim oświetlenie będzie załączało się automatycznie, zgodnie z ustawieniami zaprogramowanymi przez użytkownika, bądź wtedy, gdy jest to konieczne. Sterowanie oświetleniem może mieć zarówno charakter pojedynczego zdarzenia, jak i powtarzać się cyklicznie (zgodnie z zadaną datą, godziną, dniem tygodnia itp.).

Rolety
System EXTA FREE to nie tylko pełna kontrola nad roletami okiennymi w całym budynku, ale także nad bramami garażowymi i wjazdowymi. Aplikacja umożliwia zarządzanie roletami z podziałem na poziomy i pomieszczenia budynku. Skróty widoczne na pulpicie smartfona pozwalają na błyskawiczne otwieranie bram wjazdowych i garażowych oraz opuszczanie/podnoszenie wszystkich rolet jednym kliknięciem.

Opcja zaprogramowania funkcji czasowych umożliwia użytkownikom systemu sterowanie roletami zgodnie z zadanym harmonogramem. W ramach systemu EXTA FREE roletami można zarządzać również z poziomu nadajników EXTA FREE oraz tradycyjnych łączników żaluzjowych (sterowanie lokalne, centralne, ustawienia komfortowe).

Ogrzewanie i klimatyzacja
Exta Free Controller EFC-02 współpracuje z bezprzewodowymi czujnikami (RCL-01 oraz RCT-01). Wizualizacja temperatury z podziałem na pomieszczenia pozwala użytkownikowi na szybką ocenę panujących w budynku warunków.

Czujniki
EXTA FREE CONTROLLER współpracuje z różnymi typami czujników. Dzięki tej współpracy użytkownicy systemu zyskują komfort automatyzacji procesów sterowania w obrębie domu, ogrodu, miejsca pracy i wypoczynku. Analiza temperatury i stopnia nasłonecznienia to niezastąpiona pomoc, a przede wszystkim oszczędność czasu w procesie sterowania roletami okiennymi czy utrzymaniu komfortu cieplnego w domu. Czujniki kontaktronowe oraz zalania czuwają nad bezpieczeństwem domowników.

Możliwości aplikacji
Nadajniki
Za pomocą zakładki „Nadajniki” użytkownik może zgrupować wszystkie urządzenia sterowane z poziomu jednostki EXTA FREE CONTROLLER. Interfejs graficzny zawiera ikony nadajników natynkowych i pilotów systemu EXTRA FREE. Możliwa jest także konfiguracja „wirtualnego pilota”, o liczbie przycisków definiowanej przez użytkownika.

Pilot ten umożliwia szybkie sterowanie wybranymi urządzeniami. Aplikacja pozwala na nadawanie nadajnikom i przyciskom zupełnie nowych nazw. Ponadto system umożliwia tworzenie wygodnych skrótów w aplikacji oraz widgetów na pulpicie urządzeń mobilnych.

Dom
W systemie EXTA FREE grupowania wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku można dokonać zgodnie z podziałem poziom – pomieszczenie – urządzenie. Innym rozwiązaniem jest grupowanie urządzeń według ich typu i zastosowania, np.: oświetlenie, rolety, ogrzewanie, urządzenia ogrodowe.

Nazwy i ikony są w pełni edytowalne. Przejrzysty układ oraz ergonomiczne suwaki ułatwiają szybkie sterowanie.

Sceny
Zakładka „Sceny” pozwala na definiowanie określonych scenariuszy zdarzeń  następujących jedno po drugim lub z zadanymi odstępami czasu. Już jedno kliknięcie umożliwia realizację całej sceny, składającej się z kilku sekwencji, a tym samym wielu zadań. Każdą ze skonfigurowanych scen można nazwać i przypisać do określonego pomieszczenia w zakładce „Dom”.
Zaprogramowane sceny są w pełni edytowalne – dowolnie można dodawać/usuwać ich elementy. Sceny można odtwarzać z poziomu aplikacji lub fizycznych nadajników systemu EXTA FREE.
    
Funkcje czasowe
Użytkownik systemu może także w prosty sposób definiować czas realizacji, a także liczbę powtórzeń dla zaprogramowanych zdarzeń, sekwencji i scen. Funkcje czasowe pozwalają na całkowitą automatyzację wybranych procesów w budynku (np. opuszczanie rolet okiennych codziennie po godzinie 22.00 i włączanie światła w ogrodzie).

Czujniki
Zakładka „Czujniki” umożliwia użytkownikom dodawanie czujników pracujących w ramach systemu, a także nadawanie im nazw. Stan czujników lub wartość konkretnego parametru są wyświetlane w oknie aplikacji. Czujniki mogą być dodawane pojedynczo lub też mogą być scalane w większe grupy, np.: czujniki temperatury, czujniki oświetlenia, czujniki otwarcia drzwi, czujniki zalania itp.

Konfiguracja
Aby urządzenia sprzężone w ramach systemu EXTA FREE działały poprawnie, niezbędna jest ich konfiguracja. Zakładka służy do wprowadzania wszystkich ustawień ważnych dla prawidłowego działania systemu. Użytkownik z tego poziomu może np.: definiować konta użytkowników (dodawanie/usuwanie), wprowadzać podstawowe ustawienia dla sieci, a także pozyskiwać informacje na temat aplikacji oraz aktualnej wersji oprogramowania zainstalowanego w jednostce EXTA FREE CONTROLLER. Dzięki tej zakładce użytkownik ma dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji systemu, które mogą okazać się przydatne podczas instalacji.

Szczegółowe informacje na temat inteligentnego bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE dostępne są na stronie www.extafree.pl.