Sieci komputerowe

OKABLOWANIE STRUKTURALNE W wielu obiektach oprócz standardowych instalacji elektrycznych mamy kontakt z instalacjami teletechnicznymi. Mamy do czynienia ze zjawiskiem integracji systemów komputerowych i telekomunikacyjnych realizowane przez koncepcję infostrady.

Okablowanie strukturalne ma na celu dostarczenie uniwersalnego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania potencjalnych użytkowników bez konieczności ingerencji w okablowanie.

Okablowanie strukturalne dedykowane jest dla budynku, a nie dla określonego systemu informatycznego. Spełnia ono wymagania dotyczące transmisji sygnałów sygnalizacyjnych, komputerowych, telefonicznych itp.

Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje okablowania:

  • okablowanie poziome – okablowanie pomiędzy gniazdem użytkownika, a punktem rozdzielczym.
  • okablowanie pionowe – okablowanie w głównych pionach telekomunikacyjnych budynku, pozwalające na realizację połączenia pomiędzy punktami rozdzielczymi systemu;
  • punkty rozdzielcze – miejsca będące węzłami siec i topologii gwiazdy, służące do konfiguracji połączeń. W punkcie tym zbiega się okablowanie poziome, pionowe i systemowe. Położenie sprzętu zarządzającego siecią.