Projekty instalacji i kosztorysy

Dzisiejsze budynki mają na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb klienta. Muszą spełniać wszystkie wymagane normy i przepisy oraz wytyczne odnośnie bezpieczeństwa.

Większość odbiorców życzy sobie czegoś więcej niż tylko instalacji elektrycznej. Większość klientów dąży do systemu inteligentnego domu, a co za tym idzie do instalacji ściśle powiązanych z teleinformatyką., takich jak: system alarmowy, system telewizji zbiorczej, domofon, sieć komputerowa itp.

W celu zapewnienia niezawodności takiej instalacji należy zastosować dobrze wykonany projekt. Projekt taki zawiera opisy i rysunki niezbędne do prawidłowej realizacji robót.

Kosztorys jest podstawą do ustalenia wartości robót elektroinstalacyjnych. Pozwala on bowiem na oszacowanie kosztów planowanej inwestycji oraz wybranie najkorzystniejszej (nie tylko od strony finansowej) dla siebie oferty firmy instalacyjnej.