Instalacje telewizji przemysłowej monitoring

Instalacje telewizji przemysłowej monitoring

TELEWIZJA DOZOROWA (CCTV) Telewizja przemysłowa jest powszechnie wykorzystywanym i sprawdzonym narzędziem ułatwiającym zapobieganie przestępczości oraz ochronę osób i mienia. System takiej telewizji coraz częściej zastępuje obecność ochrony fizycznej, która nie zawsze jest możliwa, a także bardzo kosztowna.

System nadzoru wizyjnego coraz powszechniej stosowany uznawany jest za efektywną metodę prewencji i wykrywania przestępstw. Statystyki potwierdzają skuteczność takiego dozoru w ograniczeniu rozbojów, kradzieży, czy aktów wandalizmu. Korzystając z technologii cyfrowej systemy telewizji przemysłowej dają możliwość wyszukania interesującego nas nagrania bez konieczności żmudnego przeglądania wielu taśm wideo.

Korzyści z zastosowania rozwiązań CCTV opartych na technologii cyfrowej:

  • Nagrywanie w trybie ciągłym
  • Doskonała jakość obrazu
  • Szybkie wyszukiwanie i pobieranie wybranych fragmentów nagrań
  • Ułatwione zarządzanie sygnałami alarmowymi
  • Zawansowana archiwizacja Równoczesne nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie
  • Eliminacja taśm magnetycznych (wymagały ciągłej obsługi - wymiany)
  • Zdalny dostęp do obrazów na żywo oraz archiwalnych poprzez sieci komputerowe
  • Niskie koszty konserwacji, a tym samym eksploatacji
  • System telewizji przemysłowej doskonale współpracuje z innymi systemami bezpieczeństwa.