Systemy kontroli dostępu

System umożliwiający określenie zakresu i grupę osób mające dostęp do określonych pomieszczeń i części budynków oraz identyfikację osób wchodzących, przebywających i wychodzących z zabezpieczonego obszaru.

Oznacza to, że osoba poruszająca się na zabezpieczonym obszarze posiada indywidualną kartę dostępu lub kod dostępu.

System kontroli dostępu pozwala między innymi na:

  • obsługę kilkudziesięciu przejść przydzielenie poszczególnym osobom prawa wejścia do określonego pomieszczenia
  • gromadzenie informacji o dacie i dokładnym czasie otwarcia przejścia przez konkretną uprawnioną osobę
  • alarmowanie użytkownika o próbie otwarcia przejścia przez osobę niepowołaną
  • w dużych obiektach błyskawiczne zlokalizowanie miejsca pobytu szukanej osoby
    identyfikację czasu pracy.